PH                         PHÒNG  GD & ĐT ĐỒNG HỶ 

                    TRƯỜNG THCS HÓA THƯỢNG

                                Số 36/ KHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hóa Thượng, ngày 7 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 36 ( Từ 11/5. /2020 đến 18/05/2020) Năm học 2019– 2020

Thứ, Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/5/ 2020

- Lớp trực tuần 7 E  GVCN: Đ/C Nguyễn Thị Vân Huyền

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp khi cho HS trở lại học tập tại trường  đặc biệt công văn 176/ PGD ngày 7/5/ 2020.

- Kỷ niệm 79 năm ngày thành Lập Đội TNTP 15/5/ 1941- 15/5/ 2020

 

Thứ 3:

12/5/ 2020

 

 

Thứ 4.

13/5/ 2020

 

 

Thứ 5

14/5/ 2020

 

- Các bộ phận, tổ chuyên môn hoạt động theo kế hoạch .

- CM, Tài chính, các đoàn thể hoàn thành dự thảo báo cáo, biên bản,bàn giao Hiệu trưởng.

Thứ 6

15/5/ 2020

  

Thứ 7

16/5/ 2020

 

 

Chủ nhật

17/5/ 2020

 

 

Thứ 2

18/5/ 2020

- Lớp trực tuần 8A  GVCN: Đ/C Hoàng Thị Xuân

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nguyệt