PH                         PHÒNG  GD & ĐT ĐỒNG HỶ 

                TRƯỜNG THCS HÓA THƯỢNG

                               Số 37/ KHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hóa Thượng, ngày 17 tháng 5 năm 2020

                                                      KẾ HOẠCH TUẦN 37 ( Từ 18/5. /2020 đến 25/05/2020) Năm học 2019– 2020

Thứ, Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

18/5/ 2020

- Lớp trực tuần 8A  GVCN: Đ/C Hoàng Thị Xuân

- Tiết 1:  +7h- 7h 45 : Chào cờ trong lớp học( Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác!

- Kiểm kê tài sản trang thiết bị dạy học ( Đ/C Lê Nhung- Đ/C Nông Liên- Đ/C Tiến Anh- Đ/C Ngọc Dũng-Đ/C Phan Trọng –Đ/C Thu Hường-Đ/C Đoàn Hiền- Đ/C Ng Huệ )

Thứ 3:

19/5/ 2020

- KTNB

 

Thứ 4.

20/5/ 2020

- 11h 45: Hoàn thành mọi công việc chuẩn bị phục vụ Thi HSG các môn VH lớp 9( Tổ văn phòng- TPT- GVCN – GV được phân công)

14h: Hội đồng coi thi HSG lớp 9 cấp Huyện họp tại trường THCS Hóa Thượng

Thứ 5

21/5/ 2020

- 7h 30: Thi HSG các môn VH tại trường THCS Hóa Thượng( Trường THCS Hóa Thượng có 26 em dự thi )

* 14h- 16h30

- 3 tổ:  Sinh hoạt tổ trực tiếp định kỳ.

- Chi đoàn: Kết nạp Đoàn viên đợt 19/ 5.

Thứ 6

22/5/ 2020

- Nôp báo cáo sáng kiến( GVđăng ký từ đầu năm )

- KTNB

 

Thứ 7

23/5/ 2020

 

 

Chủ nhật

24/5/ 2020

 

 

Thứ 2

25/5/ 2020

- Lớp trực tuần 8B GVCN: Đ/C Lăng Thị Hòa

- Dự Đại hội Đảng bộ Xã Hóa Thượng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020- 2025  ( 3 Đồng chí Nông Thị Kim Liên-Phạm Thùy Dương- Nguyễn Thị Nguyệt)

 

   

Thứ 3

26/5/ 2020

- Dự Đại hội Đảng bộ Xã Hóa Thượng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020- 2025 ( 3 Đồng chí Nông Thị Kim Liên-Phạm Thùy Dương- Nguyễn Thị Nguyệt)

- Dự Đại hội Đảng bộ Xã Hóa Thượng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020- 2025  ( 3 Đồng chí Nông Thị Kim Liên-Phạm Thùy Dương- Nguyễn Thị Nguyệt)

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Nguyệt