PH                         PHÒNG  GD & ĐT ĐỒNG HỶ 

                  TRƯỜNG THCS HÓA THƯỢNG

                               Số 38/ KHT

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hóa Thượng, ngày 24 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 38( Từ 25/5. /2020 đến 31/05/2020) Năm học 2019– 2020

Thứ, Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

25/5/ 2020

- Chào cờ trong lớp học

- Lớp trực tuần 8B GVCN: Đ/C Lăng Thị Hòa

- Dự Đại hội Đảng bộ Xã Hóa Thượng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020- 2025  ( 3 Đồng chí Nông Thị Kim Liên-Phạm Thùy Dương- Nguyễn Thị Nguyệt)( Đ/C Lê Thị Hằng Nga)

- Nộp Báo cáo sáng kiến .

- - BDHSG cấp tỉnh tất cả các buổi chiều trong tuần tại THCS Hóa Thượng.( Đ/C TrầnVinh- Ngọc Hân- Huyền Tú- Ng.Nhung-Ngọc Dũng-Thùy Dương)

Thứ 3:

26/5/ 2020

- Dự Đại hội Đảng bộ Xã Hóa Thượng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020- 2025 ( 3 Đồng chí Nông Thị Kim Liên-Phạm Thùy Dương- Nguyễn Thị Nguyệt) (Đ/C Lê Thị Hằng Nga)

- Dự Đại hội Đảng bộ Xã Hóa Thượng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020- 2025  ( 3 Đồng chí Nông Thị Kim Liên-Phạm Thùy Dương- Nguyễn Thị Nguyệt)( Đ/C Lê Thị Hằng Nga)

Thứ 4.

27/5/ 2020

 

 

Thứ 5

28/5/ 2020

- Chuẩn bị CSVC Trang trí khánh tiết thi HSG cấp Tỉnh( Tổ văn phòng- GVđược phân công)

* 14h:

-Coi thi HSG cấp Tỉnh (đồng chí Thùy Dương- PhanTrọng tại Phổ yen, Đại Từ)

- Hội đồng coi thi HSG cấp Tỉnh làm việc phiên đầu tại THCS hóa Thượng.

Thứ 6

29/5/ 2020

-Thi HSG cấp Tỉnh các mônVH lớp 9 tại trường THCSHóa Thượng.

 

Thứ 7

30/5/ 2020

 

 

Chủ nhật

31/5/ 2020

 

 

Thứ 2

01.6/ 2020

- Lớp trực tuần 8CGVCN: Đ/C Lê Thị Hằng Nga

 

   

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Nguyệt