PH                         PHÒNG  GD & ĐT ĐỒNG HỶ 

                 TRƯỜNG THCS HÓA THƯỢNG

                               Số 39/ KHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hóa Thượng, ngày 31tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH TUẦN 39 ( Từ 01/6. /2020 đến 7/6/2020) Năm học 2019– 2020

Thứ, Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

01 / 6 / 2020

- Chào cờ toàn trường, các em học sinh chia tay cô Hiệu trưởng nghỉ chế độ.

- Lớp trực tuần 8C GVCN: Đ/C Lê Thị Hằng Nga- Sinh hoạt dưới cờ 8 B GVCN Lăng Thị Hòa

 

 

Thứ 3:

02 / 6 / 2020

- Hội nghị hiệu trưởng định kỳ tháng 6 ( Đ/C Nông Liên )

 

Thứ 4.

03 / 6 / 2020

 

 

Thứ 5

04 / 6 / 2020

 

- Họp Chi bộ- Họp hội đồng định kỳ tháng 6.

Thứ 6

05 / 6 / 2020

-KTNB

 

Thứ 7

06 / 6 / 2020

- Tổng hợp điểm 9, 10- đánh gia cuộc thi Bác Hồ với Thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ;

- Đánh giá chăm sóc bồn hoa, trồng hoa

 

Chủ nhật

07/ 6 / 2020

 

 

Thứ 2

08/.6/ 2020

- Sinh hoạt dưới cờ 8 C GVCN: Đ/C Lê Thị Hằng Nga

Lớp trực tuần 8DGVCN: Đ/C Nguyễn Thị Huyền Tú

- Trao thưởng điểm khá giỏi tháng 5, cuộc thi gia cuộc thi Bác Hồ với Thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ;

 

   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Nông Thị Kim Liên