PH                           PHÒNG  GD & ĐT ĐỒNG HỶ 

                   TRƯỜNG THCS HÓA THƯỢNG

                                    Số 41/ KHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hóa Thượng, ngày 13 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 41 NĂM HỌC 2019 - 2020

( Từ 15/6/2020 đến 21/6/2020)

Thứ, Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

15/6/ 2020

- Chào cờ - SHDC: lớp 8D; trực tuần 9A.

- Học theo TKB số 20

- Chuyển lương  tháng 6/2020 của CB, GV, NV( Nhung – HT)

-Hoàn thành các quyết toán chuẩn bị bàn giao công tác Hiệu trưởng về hưu.

-Nộp đề và đáp án, ma trận đề kiểm tra học kỳ II các môn cho chuyên môn nhà trường theo đúng kế hoạch.

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn, Toán, Anh theo lịch của chuyên môn

-Chuẩn bị hồ sơ thi đua năm học 2019 – 2020 – đón các đoàn kiểm tra- từ thứ 2 đến hết thứ 4( Ban thi đua trường)

Thứ 3:

16/6/ 2020

- Học theo TKB.

-Làm hồ sơ thanh lý, nghiệm thu, quyết toán, việc cắt tỉa cây trong nhà trường cho bên B theo hợp đồng.( Dũng, Nhung, bên B)

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn, Toán, Anh theo lịch của chuyên môn

Thứ 4.

17/6/ 2020

-Học theo TKB

- GVCN khối 9 rà soát xong hồ sơ lớp 9 chuẩn bị tiến hành vào phần mềm xét TNTHCS.

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn, Toán, Anh theo lịch của chuyên môn

Thứ 5

18/6/ 2020

- Học theo TKB

- Chuẩn bị CSVC cho lễ kết nạp đoàn viên

-Các tổ chức sinh hoạt theo kế hoạch của tháng

- Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên( Tổ chức Đoàn)

Thứ 6

19/6/ 2020

-Học theo TKB

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn, Toán, Anh theo lịch của chuyên môn

Thứ 7

20/6/ 2020

-Học theo TKB

- SHL: GVCN rà soát lại các tiêu chí thi đua của lớp, trường, hướng dẫn học sinh viết bản tự kiểm điểm để thứ 7 tuần sau giờ SHL sẽ xét HK HS tại lớp.

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn, Toán, Anh theo lịch của chuyên môn

Chủ nhật

21/6/ 2020

 

 

Thứ 2

22/6/ 2020

- SHDC 9A - GVCN: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân. Trực tuần 9B- GVCN: cô Hoàng Thanh Thủy

 

   

 

       Người lập kế hoạch

 

 

Trần Thị Yến