PHÒNG  GD & ĐT ĐỒNG HỶ 

TRƯỜNG THCS HÓA THƯỢNG

           Số 43/ KHT - THCS

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Hóa Thượng, ngày 28 tháng 6 năm 2020

                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 43 NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                                    ( Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Thứ, Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

29/6/ 2020

- Học theo TKB tuần 43 của CM

- SHDC 9B - GVCN: cô Hoàng Thanh Thủy

Trực tuần 9C- GVCN: cô Nguyễn Thị Kim Chung.

- Giao ban tuần theo lịch – CB, GV, NV

- Thi kiểm tra học kỳ II theo lịch của CM; niêm yết phòng thi, danh sách thi tới HS (Dương, Liên, 2 TT CM)

- Nộp kết quả chấm các tiêu chí thi đua (bản mềm- Các Đ/c được phân công)

- Nộp hồ sơ giáo viên

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn Toán, theo lịch của chuyên môn

- Chuẩn bị CSVC các phòng thi (Liên, Dũng, Dương, 2 TT- Tổ VP) xong trước 16h

- Nộp hồ sơ GV

Thứ 3:

30/6/ 2020

- Kiểm tra học kỳ II các môn Ngữ Văn, Vật lý khối 8,9.

-- Kiểm tra học kỳ II các môn Ngữ Văn, Vật lý khối 6, 7.

Thứ 4.

01/7/ 2020

- Kiểm tra học kỳ II các môn Toán, Tiếng anh khối 8,9.

- Kiểm tra học kỳ II các môn Toán, Tiếng anh khối 6,7.

Thứ 5

02/7/ 2020

-HS nghỉ học – GV làm việc tại trường

- GVBM Toán, Văn, Anh, Lý chấm thi học kỳ II ( cả ngày)- Các môn còn lại làm điểm TBM

GV hoàn thành kiểm tra đánh giá các môn học  đã kiểm tra học kỳ xong vào sổ điểm lớp và các loại phần mềm quản lý điểm.

Thứ 6

03/7/ 2020

- Học theo TKB

- GVCN khối 9 rà soát xong hồ sơ lớp 9 tiến hành vào phần mềm xét TN.( Liên, Trọng, GVCN 9)

GV hoàn thành kiểm tra đánh giá các môn học  đã kiểm tra học kỳ xong vào sổ điểm lớp và các loại phần mềm quản lý điểm.

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn Toán, theo lịch của chuyên môn (nếu sắp xếp xong điểm các đồng chí có thể cho HS học sáng hai ngày thứ 6 và thứ bảy)

Thứ 7

04/7/ 2020

- Học theo TKB

- GVCN khối 9 rà soát xong hồ sơ lớp 9 tiến hành vào phần mềm xét TN.( Liên, Trọng, GVCN 9)

- GV hoàn thành kiểm tra đánh giá các môn học nộp báo cáo các loại.

-Xét hạnh kiểm học sinh toàn trường( HĐSP)

- Khối lớp 9 thực hiện ôn tập các môn Ngữ Văn Toán, theo lịch của chuyên môn

Chủ nhật

05/7/ 2020

 

 

Thứ 2

6/7/ 2020

-Học theo TKB  chuyên môn

- Giao ban tuần theo lịch – CB, GV, NV

 - SHDC 9C- GVCN: cô Nguyễn Thị Kim Chung

Trực tuần 6A - GVCN: cô Vũ Thị Hồng Duyên

 

   

                                                                                        Hóa Thượng, ngày 27 tháng 6 năm 2020

       Người lập kế hoạch

 

 

Trần Thị Yến