Thành tích đạt được của trường THCS Hóa Thượng và cán bộ quản lý, giáo viên của trường năm 2018 - 2019