Thực hiện Công văn số 460/UBND-VHTTngày 06/4/2021 của UBND huyện Đồng Hỷ, Công văn số 135/PGD ĐT-CM THCS ngày 12/4/2021v/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8. Ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4; hôm nay ngày 20/4/2021, trường THCS Hóa Thượng tổ chức “Ngày hội sách năm 2021” và các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 

    Ngày hội nhằm mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành giáo dục; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên và học sinh; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc; củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động thư viện của nhà trường; tổ chức khu trưng bày, tủ sách lớp học và kể chuyện theo sách

Tin bài CBTV - Phạm Thu Hường