Trước thềm năm học 2022-2023, trường THCS Hóa Thượng tích chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đón chào năm học mới: 

           Về cơ sở vật chất : Nhằm bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp cho năm học mới, trong những ngày qua, nhà trường đã huy động giáo viên chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa,  hệ thống cơ sở vật chất, tăng cường các biểu bảng, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Ngoài sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhỏ, như sửa chữa bàn ghế, trang trí các phòng học...

           Về sắp xếp, bồi dưỡng  đội ngũ: Nhà trường bố trí, sắp xếp giáo viên bảo đảm theo yêu cầu, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn, sắp xếp giáo viên phụ trách các lớp đầu cấp, các lớp đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng được nhà trường triển khai theo đúng kế hoạch và dưới nhiều hình thức khác nhau cả trực tiếp và trực tuyến, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhà giáo trước năm học mới.

          Công tác phòng chống dịch: Ngoài việc tích cực chuẩn bị CSVC, năm nay, nhà trường còn tập trung chuẩn bị các điều kiện cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 như trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn... Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch huy động giáo viên, vận động phụ huynh học sinh tham gia vệ sinh, sát khuẩn trường lớp; thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở không chỉ với giáo viên, học sinh mà còn phổ biến rộng rãi cho cả phụ huynh học sinh để cùng chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

              Sau đây là một số hình ảnh: