Ngày 18/5/2020 thực hiện kế hoạch công tác công đoàn năm học 2019- 2020, kế hoạch phòng chống dịch Covid, Công đoàn, Ban phụ huynh  trường THCS Hóa Thượng tổ chức gặp mặt, động viên các đồng chí GV Hợp đồng định mức, các đồng chí Đoàn viên công đoàn  đã nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiêm vụ giảng dạy, tích cực phòng chống dịch Covid theo các văn bản chỉ đạo, món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình cảm, Công đoàn đã góp phần để nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiêm vụ năm học 2019-2020!

                                 Tin bài: Hoàng Thanh Thủy CBCĐ