Thực hiện  công văn số 271-VC/TNĐH  ngày 6 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn tham gia hội nghị trực tuyến Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCMinh năm 2020” . Được sự đồng ý của ban thường vụ Đoàn xã Hóa Thượng; ban giám hiệu trường THCS Hóa Thượng, ngày 7 tháng 5 năm 2020 chi đoàn giáo viên trường THCS Hóa Thượng, gồm 13 đoàn viên đã nghiêm túc tham gia học tập theo đúng quy định.

Tại điểm cầu chính- tỉnh đoàn Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Anh Trung, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phó  trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trao đổi và triển khai buổi học tập theo 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phóng cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phóng cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Chuyên đề 3: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi học tập đã tiếp thêm sức mạnh cho các đồng chí đoàn viên chi đoàn, giúp các đồng chí có thêm hành trang mới để học tập, giảng dạy và truyền đạt tới các em học sinh, góp phần xây dựng chi đoàn THCS Hóa Thượng ngày càng vũng mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 -2020.

          Một số hình ảnh về buổi học tập trực tuyến:

Tin bài : Nguyễn Thị Kim Chung – Bí thư Chi đoàn